Loading posts...
  • Hodnoty a mládežnícke organizácie Náš projekt sa primárne zameriaval na hodnotové orientácie mladých ľudí s osobitným dôrazom na hodnoty mladých z rôznych mládežníckych organizácií.   Okrem reprezentatívnych dát na celkovej populácii mladých vo veku 15 – 29 rokov sme sa preto zamerali aj na špecifické dáta priamo z konkrétnych organizácií detí a mládeže. Obsahovo nám umožňujú popísať,…
  • Aká je Generácia Z? Inscenácia „Sused, ktorého nechcem“   6. 11. 2021 sa v Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava uskutočníla premiéra autorskej inscenácie Generácia Z: Sused, ktorého nechcem. Svojim spracovaním pozýva do divadla práve mladých divákov keďže hra je veľmi otvorenou spoveďou mladých hercov zo štátneho Konzervatórium Bratislava. Inscenácia hovorí o hľadaní vlastnej identity a s…
  • Vlastná účinnosť Vo výskume Hodnoty mladých sme sa venovali aj vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť), teda akémusi presvedčeniu, že viem svojim konaním dosiahnuť vytýčený cieľ. Sebaúčinnosť do veľkej miery ovplyvňuje naše správanie a aj to do akej miery vytrváme vo svojom úsilí, keď naraíme na nejaké prekážky i výzvy. To do akej miery si verím, hrá tiež kľúčovú úlohu…
  • Hodnoty mladých Medzi najdôležitejšie životné hodnoty českej a slovenskej mládeže patria zhodne rodina, priatelia a voľný čas a práve význam voľného času v posledných desiatkach rokov narastá. Významný rozdiel však nastáva pri náboženstve: za dôležité ho považuje iba 15 % mladých v Čechách, avšak na Slovensku je dôležité až pre trojnásobok mladých (46 %). Z rodového hľadiska…
  • Etické otázky a tolerancia A ako sa pretavujú hodnoty do postojov a správania? Pekne to vidno práve na predsudkoch k rôznym skupinám ľudí, či postojoch v oblasti morálne sporného správania, ktoré často delí našu spoločnosť. Aj na toto sme sa pozerali v našom výskume hodnôt.   Vo všeobecnosti sa nedá povedať, že Česi alebo Slováci sú viac tolerantní. Každá z krajín…
  • Demokracia V našom výskume Hodnoty mladých sme sa tiež zamerali na hodnoty demokracie, tolerancie či zapojenia mladých ľudí do spoločnosti.   Mladí demokraciu nespochybňujú (78 % Slovákov a 71 % Čechov jej verí), ale majú plytkú znalosť demokratických princípov a veľkú nedôveru voči politickým stranám a verejným inštitúciám. Chýba im hlbšie porozumenie toho, čo sa pod…