Náš projektový tým a organizace

Projektový tým

Jan Husák a Nela Andresová (ČRDM) a Veronika Fishbone Vlčková a Katarína Čavojská (RmS) za výzkumnou a analytickou sekci.

Projektový tým

Jan Husák a Nela Andresová (ČRDM) a Veronika Fishbone Vlčková a Katarína Čavojská (RmS) za výzkumnou a analytickou sekci.

Public Relations

Soňa Polák (ČRDM), Saška Virostková a Pavel Remiáš (RmS).

Public Relations

Soňa Polák (ČRDM), Saška Virostková a Pavel Remiáš (RmS).

Setkání a akce

Tatiana Petríkovičová (RmS)

Setkání a akce

Tatiana Petríkovičová (RmS)

Česká rada dětí a mládeže

Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 250 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

 

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska (RMS) je platforma, která sdružuje, koordinuje, zviditeluje a zastupuje nevládní a neziskové organizace věnující se práci s mládeží na Slovensku. Naším úkolem je zastupovat jejich zájmy a zájmy mladých lidí na Slovensku. Zároveň získáváme cenná data o mladých, která pomohou naší zemi v pokroku a pozitivním vývoji.

RmS a její členové zastávají hodnoty demokracie a svobody. Sdružujeme nevládní organizace, které se věnují dětem a mládeži bez ohledu na jejich politické přesvědčení, náboženské vyznání, národnostní či etnickou příslušnost. Tato naše spolupráce je příkladem toho, že i přes názorové rozdíly umíme a můžeme přispívat k rozvoji mládeže na Slovensku.

Rada mládeže Slovenska byla založena v roce 1990 a zastřešuje 29 dětských a mládežnických organizací na celém Slovensku, které mají dopad na 300 000 mladých lidí. Mezi nimi najdete organizace, které se zabývají vědou, dobrovolnictvím, neformálním vzděláváním či duchovním životem.