Výzkum hodnot

Ve výzkumu hodnot jsme vycházeli ze standardizované škály hodnot podle profesora Schwartze. S použitím jeho položek dotazníku jsme testovali, jaké hodnotové nastavení mají mladí lidé v České republice a na Slovensku. V případě mladých v Česku a na Slovensku si můžeme všimnout poměrně velké vyváženosti v zaměření na sebe sama a na společnost a okolní svět. Obecně tedy můžeme konstatovat, že mladá generace v Česku a na Slovensku je poměrně vyvážená – dbá o sebe sama, své vlastní potřeby a rozvoj, ale i o ostatní a o okolí. Nejblíže jsou mladým v Česku a na Slovensku hodnoty spojené s benevolencí, tedy péčí, laskavostí a spolehlivostí zejména vůči lidem, kteří jsou jim blízcí.