Mapujeme a porovnáváme hodnoty a postoje

Náš cíl

V projektu Hodnoty mladých mapujeme a porovnáváme hodnoty a postoje mladých lidí v České republice a na Slovensku. Blíže se díváme i na názory mladých lidí, kteří jsou nebo byli aktivní v organizacích mládeže. Zjišťujeme, čím se liší od běžné populace mladých. Výstupy z výzkumu hravými formami prezentujeme nejen širší, ale i odborné veřejnosti, abychom přiblížili nekonečně proměnlivý a dynamický svět mladých.

 

Aktivity

Aktivity projektu se zaměřují v první řadě na výzkum, dále pak i na rozšíření povědomí o tomto tématu. Mapujeme jak hodnoty a postoje celkové populace mladých lidí v Čechách a na Slovensku, tak i mladých v organizacích mládeže v obou zemích. Tato zjištění průběžně zveřejňujeme přes tradiční a sociální média a budeme je prezentovat i na závěrečné konferenci věnované tématům mladých lidí a na kulatých stolech pro relevantní aktéry. Akce se budou konat na podzim 2021. V projektu však věnujeme nemalou pozornost i online kampani, která je zaměřena na mladé lidi a odbornou veřejnost. Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti hodnotového ukotvení a rozvoje mladých lidí. V rámci projektu vzniká například společenská hra o hodnotách (aplikace do mobilu i kartičková verze), série podcastů na vybraná témata, fotografická soutěž a množství interaktivních diskusí o důležitosti vybraných hodnot.

 

Partnerství

Náš projektový tým tvoří lidé z České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Rady mládeže Slovenska (RmS). Projekt bychom nemohli uskutečnit bez partnerství, podpory a zapojení našich vybraných členských organizací. Díky spolupráci s Institutem pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brně a dalšími odborníky z České republiky a Slovenska, agenturami Kantar CZ  a na Slovensku Focus a 2Muse jsme získali cenná data, které nám pomohou pochopit postoje, motivace a chování dnešní mladé generace. Za spolupráci, Vaše postřehy a komentáře Vám velmi DĚKUJEME!

 

Poděkování patří také IUVENTĚ – Slovenskému institutu mládeže a programu Evropské unie Erasmus+, díky kterým můžeme celý projekt financovat. Projekt Hodnoty mladých byl podpořen z programu Erasmus +.

Chcete se o mladých dozvědět víc? Můžete si stáhnout naši publikaci!