Mapujeme a porovnávame hodnoty a postoje

Náš cieľ

V projekte Hodnoty mladých mapujeme a porovnávame hodnoty a postoje mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike. Bližšie sa pozeráme aj na hodnoty a postoje mladých ľudí, ktorí sú alebo boli aktívni v mládežníckych organizáciách. Sledujeme tiež, čím sa líšia od bežnej populácie mladých. Zistenia z výskumu prezentujeme hravými formami, ktorá zaujme širšiu, ale aj odbornú verejnosť. Takýmto spôsobom sa snažíme priblížiť nekonečne premenlivý a dynamický svet mladých, s cieľom mu lepšie porozumieť.

 

Aktivity

Aktivitami projektu sa zameriavame na výskum a následne na rozšírenie povedomia o téme hodnôt hravou formou. Mapujeme hodnoty a postoje celkovej populácie mladých ľudí na Slovensku a v Čechách, ako aj mladých v mládežníckych organizáciách v oboch krajinách. Tieto zistenia priebežne zverejňujeme cez tradičné a sociálne média. Budeme ich prezentovať aj na záverečnej konferencii venovanej témam mladých ľudí a na okrúhlych stoloch pre relevantných aktérov, ktoré sa budú konať na jeseň 2021. V projekte venujeme nemalú pozornosť online kampani, ktorá je zameraná nielen na mladých ale aj na odbornú verejnosť. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti hodnotového ukotvenia a rozvoja mladých ľudí pre budúcnosť našich krajín. Nástrojmi online kampane sú napríklad spoločenská hra o hodnotách (v podobe aplikácie aj kartičiek), kompas hodnôt (interaktívny nástroj, ktorý odhaduje hodnotový profil človeka), séria podcastov na vybrané témy, fotografická súťaž a množstvo interaktívnych diskusií o dôležitosti vybraných hodnôt, postojov a správania.

 

Partnerstvo

Náš projektový tím je sa skladá z členov Rady mládeže Slovenska a Českej rady dětí a mládeže. Projekt by sa nedal zrealizovať bez partnerstva, podpory a zapojenia našich členských organizácií.  Vďaka spolupráci s Institutem pro výzkum dětí, mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brne a ďalšími odborníkmi zo Slovenska a Česka, agentúrami KANTAR CZ, FOCUS a 2Muse sme získali cenné dáta, ktoré nám pomôžu pochopiť postoje, motivácie a správanie dnešnej mladej generácie.  Za spoluprácu, vaše postrehy a komentáre Vám veľmi pekne ĎAKUJEME!

 

Poďakovanie patrí tiež IUVENTA – Slovenskému inštitútu mládeže a programu Európskej únie Erasmus+, vďaka ktorým môžeme celý projekt financovať. Projekt Hodnoty mladých bol podporený z programu Erasmus+.

Chcete sa o mladých dozvedieť viac? Môžete si stiahnuť našu publikáciu!