Rada mládeže Slovenska

Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 948 783 968
Mail: rms@mladez.sk

IČO: 683 779
DIČ: 2020804720
Banka: Tatra banka, a.s.
Č. ú: SK69 1100 0000 0026 6108 0190

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 211 222 860 / +420 234 621 209
Mail: sekretariat@crdm.cz

IČ: 68379439
DIČ: CZ68379439
Banka: Fio banka, a.s.
Č. ú.: 133070299/2010