Jaké jsou rozdíly
hodnotách mlach
li
z České republiky
a ze Slo
ve
nska?

Tuto otázku jsme si položili v rámci projektu Hodnoty mladých. Také nás zajímalo, jak se v hodnotách a postojích liší mladí lidé, kteří se zapojili do aktivit organizací mládeže. Naše zjištění prezentujeme hravou formou, která zaujme širší i odbornou veřejnost, a přiblíží jim tak dynamický svět mladých!

Tuto otázku jsme si položili v rámci projektu Hodnoty mladých. Také nás zajímalo, jak se v hodnotách a postojích liší mladí lidé, kteří se zapojili do aktivit organizací mládeže. Naše zjištění prezentujeme hravou formou, která zaujme širší i odbornou veřejnost, a přiblíží jim tak dynamický svět mladých!

Na tomto projektu spolupracují a Rada mládeže Slovenska, ale i naše vybrané členské organizace.

Vyzkoušejte naši virtuální hru Been there together k projektu Hodnoty mladých!

 

App Store →Google Play →

Co je v životě mladých důležité?

Hodnoty vyjadřují životní priority. Odrážejí to, v co věříme, ukazují, co je pro nás důležité. Jsou to naše přesvědčení o tom, jak by věci měly být uspořádány, případně jak by se měli lidé chovat. Hodnoty jsou jednou z věcí, která ovlivňuje to, co si myslíme, jak hodnotíme lidi, jevy či vyhodnocujeme situace. Ovlivňují to, jak se chováme nebo jaké jsou naše postoje ke konkrétním tématům či lidem. A to často aniž bychom si to uvědomovali. Hodnoty nám ukazují nejen životní priority jednotlivců, ale i to, čím se řídí mezilidské vztahy. Pomáhají nám zpětně vysvětlovat postoje a chování mladých lidí. Tato vysvětlení jsou pro nás hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli uskutečnit takový projekt.

 

Více o projektu →

Jak jsme se dostali k prezentovaným výsledkům?

Náš výzkum staví na Schwartzově teorii hodnot, která je momentálně považována za nejvlivnější a nejuznávanější v oblasti výzkumu hodnot. Jeho teorii jsme doplnili o další oblasti, které souvisejí s demokracií a důvěrou, prosociálním chováním, participací a angažovaností, vlastní účinností, rovností pohlaví či etickými otázkami. Zjištění, která prezentujeme, se opírají o názor 3008 mladých lidí, kteří odpověděli prostřednictvím reprezentativního výzkumu v České republice a na Slovensku.

Více o výzkumu hodnot →

Naše výzkumy & blogy