Demokracia

V našom výskume Hodnoty mladých sme sa tiež zamerali na hodnoty demokracie, tolerancie či zapojenia mladých ľudí do spoločnosti.

 

Mladí demokraciu nespochybňujú (78 % Slovákov a 71 % Čechov jej verí), ale majú plytkú znalosť demokratických princípov a veľkú nedôveru voči politickým stranám a verejným inštitúciám. Chýba im hlbšie porozumenie toho, čo sa pod konceptom demokracie skrýva a ako vlastne spoločnosť a politika fungujú.

Mladí ľudia dôverujú inštitúciám v podobnej miere ako staršia generácia. Mladí sú nespokojní s tým ako sú politické strany a politici schopní riešiť problémy, ktoré považujú za dôležité. Nedôveruje im zhodne 62 % mladých Slovákov a Čechov. Dôvera v inštitúcie je na Slovensku prepojená s tým ako si ľudia dôverujú navzájom a platí, že čím väčšia dôvera v inštitúcie, tým väčšia medziľudská dôvera. Len každý piaty mladý človek na Slovensku alebo v Čechách deklaruje, že väčšine ľudí dôveruje. 

Alarmujúci je fakt, že viac ako polovica (56 %) mladých na Slovensku a 65 % mladých v Česku má pocit, že skôr alebo vôbec nevie nič ovplyvniť, politike nerozumie a nemá názory, ktoré je treba vypočuť. Mladí na Slovensku majú pocit, že ich vplyv v oblasti politiky je väčší ako to pociťujú mladí v Česku. Viera vo vlastnú politickú účinnosť medzi mladými v Česku a na sa Slovensku líši aj v závislosti od toho, ako dôverujú verejným inštitúciám. 

O spoločenské a politické záležitosti vo vlastnej krajine sa zaujíma viac ako polovica mladých ľudí. Mladí Slováci prejavujú nielen väčší záujem o politické a spoločenské dianie, ale ich postoj sa pretavuje aj do zvýšenej deklarovanej ochoty ísť voliť. Viac ako polovica mladých na Slovensku deklaruje, že chodí voliť v parlamentných, prezidentských a miestnych voľbách. V Čechách sa viac ako polovica mladých ľudí zúčastňuje prezidentských a miestnych volieb. Mladí ľudia na Slovensku sú politicky najaktívnejší na internete. V Čechách je pomer medzi offline a online aktivizmom vyrovnanejší. Do dobrovoľníctva za zapája zhodne 26% mladých Čechov aj Slovákov. 12% mladých sa zapojilo do školských či študentských rád a darcovstvo je o niečo populárnejšie medzi Českými mladými (16 % vs. 12 %).

Mladí so skúsenosťou s mládežníckou organizáciou sa celkovo viac zaujímajú o spoločnosť a politiku či už sa to týka lokálnej, národnej, alebo medzinárodnej úrovne. Zvýšený záujem o politiku a spoločenské dianie sa pretavuje u mladých so skúsenosťou s mládežníckou organizáciou aj do vyššej ochoty ísť voliť. Títo mladí ľudia sú vo všeobecnosti aj aktívnejší občania, či už sa ich aktivita sústreďuje na politických aktérov, alebo spravovanie vecí verejných s cieľom dosahovať verejný prospech. Pri niektorých aktivitách ide až o dvoj alebo trojnásobnú účasť alebo aktivitu oproti rovesníkom, ktorí nemajú skúsenosť s členstvom v mládežníckej organizácii.

Chcete sa o mladých dozvedieť viac? Môžete si stiahnuť našu publikáciu!