Hodnoty a mládežnícke organizácie

Náš projekt sa primárne zameriaval na hodnotové orientácie mladých ľudí s osobitným dôrazom na hodnoty mladých z rôznych mládežníckych organizácií.

 

Okrem reprezentatívnych dát na celkovej populácii mladých vo veku 15 – 29 rokov sme sa preto zamerali aj na špecifické dáta priamo z konkrétnych organizácií detí a mládeže. Obsahovo nám umožňujú popísať, akí mladí ľudia sú v týchto organizáciách, v čom sa líšia, alebo naopak v čom sú rovnakí ako bežní mladí. Na základe dát však dokážeme aj pomerne detailne popísať aké sú ich hodnotové orientácie, a to aj v kontexte charakteru vzdelávacích programov v jednotlivých organizáciách.

V správe prinášame hlavné zistenia o mládežníckych organizáciách v komparatívnej perspektíve. Predstavujeme nielen ich hodnotové profily, ale aj akým spôsobom sa ich špecifické hodnotové orientácie prenášajú do deklarovaných postojov či konania.

Hodnoty mladých z konkrétnych organizácií detí a mládeže.