Vlastná účinnosť

Vo výskume Hodnoty mladých sme sa venovali aj vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť), teda akémusi presvedčeniu, že viem svojim konaním dosiahnuť vytýčený cieľ. Sebaúčinnosť do veľkej miery ovplyvňuje naše správanie a aj to do akej miery vytrváme vo svojom úsilí, keď naraíme na nejaké prekážky i výzvy. To do akej miery si verím, hrá tiež kľúčovú úlohu pri sebadôvere, či duševnom a fyzickom zdraví. Koncept sebaúčinnosti sme sa rozhodli použiť preto, aby sme pochopili, ako si mladí ľudia veria, aké sú podľa nich ich schopnosti a čo je pre nich v živote dôležité pri dosahovaní výsledkov, či cieľov. Zamerali sme sa teda na ich vnímanie seba samých.

 

Výsledky ukazujú, že mladí Česi a Slováci sú pomerne sebavedomí. Väčšina z nich verí, že sa im vo všeobecnosti darí dosahovať výsledky, ktoré sú pre nich dôležité a vedia efektívne plniť viacero úloh a aj keď majú ťažšie obdobie, zvládajú fungovať pomerne dobre. Rozdiely medzi Slovákmi a Čechmi nie sú veľké, ale napriek tomu Slováci vychádzajú z tohto porovnania o niečo sebavedomejšie. Keď čelia náročným úlohám, sú si častejšie istí, že ich zvládnu (82 % vs. 75 %), veria, že zvyčajne dokážu dosiahnuť to, čo si predsavzali (85 % vs. 78 %), a tiež si myslia, že väčšinu vecí dokážu robiť lepšie ako ostatní (63 % vs. 58 %). 

 

Mladí muži z Čiech a Slovenska si viac veria ako ich ženské rovesníčky. Českí muži veria, že zvládnu náročné úlohy (80 % vs. 69 %), dokážu sa vyrovnať s neočakávanými udalosťami (85 % vs. 77 %) alebo si myslia, že väčšinu vecí zvládnu lepšie ako ostatní (66 % vs. 51 %).  Podobne si veria mladí muži veria aj na Slovensku. Muži si častejšie myslia, že všetko zvládnu lepšie ako ostatní (70 % vs. 59 %).

V našom výskume sme sa sústredili aj na rozdiely v hodnotách a postojoch mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s členstvom (sú alebo boli členovia) mládežníckych organizácii a tých bez takejto skúsenosti. Na Slovensku sme zistili, že mladí ľudia so skúsenosťou s mládežníckou organizáciou sú odolnejší a veria si viac, že sa vedia vysporiadať s nečakanými udalosťami. Zároveň si títo mladí viac veria, že väčšinou dosiahnu to, čo si zaumienia. 

Chcete sa o mladých dozvedieť viac? Môžete si stiahnuť našu publikáciu!